070-594 15 41

Planterings-
arbeten 
 
Och 
 
Trädgårds-skötsel


En viktig del av en levande stad. 

Flexibilitet - vår styrka

Vi erbjuder våra tjänster inom Stor-Stockholm.
Behöver ni som företag eller markanläggare hjälp med något inom den gröna sektorn - tveka inte att höra av er.
Vi skräddarsyr ett upplägg just för er.

Fiskhallsvägen 16, 120 44 Årsta 

070-594 15 41

anders@plectra.se